…..nechaj  liečiť prírodu

Naše vlastné telo má schopnosť vyliečiť sa samo, ak mu na to vytvoríme vhodné podmienky. Úlohou naturopata je pomôcť vytvoriť vhodné podmienky v tele, aby sa telo mohlo vyliečiť samo.

 

Naturopat hľadá príčiny a prekážky, ktoré zabraňujú prirodzenému fungovaniu tela a snaží sa ich odstrániť telu prirodzenou, prírodnou a bezbolestnou formou.  Na klienta sa díva ako na celostne prepojený systém tela, mysle a duše človeka. Cieľom naturopatie je obnoviť prirodzené fungovanie tela a tým prinavrátiť samoliečiacu schopnosť nášho tela.

 Príčiny takmer všetkých chorôb sú:

Ťažké kovy, chemikálie, paraziti, prekyslenie organizmu nesprávnym stravovaním, blokácia kapilárneho systému, blokácia pečene intrahepatickými kamienkami, plesne a mykotoxíny, baktérie a vírusy, metabolický odpad v črevách, negatívny stres a emócie, nekvalitná strava a pitný režim, elektromagnetický smog…..