Možnosti liečby chronickej boreliózy

Možnosti liečby boreliózy – Dr. Clara Esztó hovorí o možnostiach liečby boreliózy rádiofrekvenčnou metódou. Plazmový generátor RPZ 14 vysiela rádiofrekvenčné vlnenie, ktoré umožňuje na určitých presných frekvenciách mechanické zničenie borélií a iných baktérií, vírusov a malých parazitov. Plazmový generátor RPZ 14 poskytujeme pre experimentálne účely.