SKUPINKOVÉ TERAPIE NA ODSTRÁNENIE CHRONICKEJ BORELIÓZY

Chronická borelióza  sa už väčšinou  nedá vyliečiť tabletkami a prístrojmi, ale celkovou zmenou životného štýlu a to na všetkých 3 úrovniach.  Na fyzickej, psychickej a duchovnej úrovni.  Je to dlhodobá mravenčia práca na sebe samom.

Ak ste sa dostali do štádia boreliózy, kedy Vám nepomáhajú antibiotiká, lieky ani prístroje, potom treba začať pracovať na odstránení naozajstných príčin. Tieto príčiny sú zvyčajne dobre ukryté v našom podvedomí a zastreté tak, aby sme ich nevideli alebo skôr nechceli vidieť. Cieľom skupinkových terapíí je odhaliť tieto skryté príčiny a vedome ich spracovať.

Zmeny životného štýlu na všetkých úrovniach sú  nevyhnutné pre vyliečenie chronickej boreliózy. 1x za týždeň sa stretávame a spoločne  pracujeme na týchto zmenách. Učíme sa  ako zmeny uplatňovať v praxi. Účastnící sedení dostanú praktické rady a návody ako zmeny aplikovať v bežnom každodennom živote.
Dôležitú úlohu samozrejme zohráva systematickosť, vytrvalosť  a trpezlivosť. Ale výsledky stoja za to.

Sama som si prešla utrpením, ktoré sa volá borelióza a dnes sa cítim lepšie, ako kedykoľvek predtým.

Cena 10 sedení  –  199 Eur.

Tel: 0944 151 888, info@bionance.eu